"Tak akan Melayu hilang di dunia"

"Tak akan Melayu hilang di dunia"

Friday, March 2, 2012

R&D and RDDSudah tiba masanya untuk syarikat-syarikat kecil di negara kita melibatkan diri mereka di dalam bidang R&D (Research & Development) dan RDD (Research, Design & Develop) R&D dan RDD boleh dipelopori di dalam bidang apa sahaja.

Malaysian are able to lead South East Asia in any industries. To lead or to JV (Joint Venture) in any R&D or RDD.

Sebuah syarikat di Jepun sudah membuat pengumuman untuk membina Lif ke Angkasa Lepas (ISS-International Space Station). Peranangan rapi sedang dilaksanakan.

Jangan terkejut jikalau fakta menyatakan bahawasanya suatu waktu dulu di negara kita ini terdapat 2 buah limbungan kapal yang terbesar di Asia Pasifik bagi membaikpulih kapal-kapal dagang yang belayar merentasi Selat Melaka. Satu di utara dan satu di selatan. Teknologi pembaikan dan pembuatan kapal itu telahpun dipelopori oleh orang Melayu pada suatu waktu dahulu.

MARA telah memulakannya kembali di Terengganu.

R&D dan RDD, Let's talk about it!

No comments:

Post a Comment

Terima kasih