"Tak akan Melayu hilang di dunia"

"Tak akan Melayu hilang di dunia"

Friday, February 17, 2012

Nadir Bumi @ Rare Earth

Nadir Bumi: Satu penemuan yang telahpun memberikan banyak manfaat kepada manusia.

"Rare Earth": Kegunaan yang sungguh tiada tolok bandingannya.

Di manakah "Rare Earth" ini digunakan?

Ianya ada dekat dengan anda, dan juga berada di sekeliling persekitaran di mana anda berada. Cuma anda sahaja yang tidak memperdulikannya. Lihat di sekitar anda.

"Lihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satau engkau pilih"-Dato'M.Nasir.

No comments:

Post a Comment

Terima kasih